Coaching menadżerski – narzędzie zwiększające kompetencje kadry zarządzającej.

Człowiek uczy się całe życie, rozwija swoje umiejętności, szkoli, dopasowuje. W przypadku zmiany pracy czeka nas adaptacja do nowego stanowiska, konfrontacja z przełożonymi bądź podwładnymi. Menadżerowie również muszą doskonalić swoje umiejętności i wiedzę. Coraz częściej firmy zatrudniają specjalnie wykwalifikowane osoby, nazywane trenerami, których zadaniem jest przeprowadzenie z kadrą zarządzającą specjalnego szkolenia pod tajemniczo brzmiącą nazwą coaching menadżerski. Na czym polega on polega i czego możemy spodziewać się po takim szkoleniu?

Przede wszystkim coaching menadżerski ma za zadanie pacę nad deficytami u danej osoby, obszarami, które wymagają poprawy. Najczęściej w celu wyodrębnienia tych obszarów menadżer odbywa rozmowę z trenerem i wskazuje, co jego zdaniem wymaga poprawy. Ewentualnie jeśli  coaching menadżerski został zlecony przez zwierzchnika osoby trenowanej, czyli szkolenie narzucone jest odgórnie, płaszczyzny do poprawy mogą zostać wskazane wcześniej.
Jak przebiega coaching menadżerski?

Można obrać dwa sposoby na przeprowadzenie szkolenia: obserwacja pracy  i rozmowy rozwijające po, lub w pierwszej kolejności rozmowa a później obserwacja w pracy. Metoda obserwacji przy pracy i następnego sprawdzania sfer do poprawy jest dobra, ponieważ pozwala zobaczyć menadżera w pracy, trener obiektywnie wyszczególnienia deficyty. W drugą stronę najpierw osoba trenowana mówi o sferach, które według niej wymagają poprawy, co jest oceną subiektywną. Oczywiście można połączyć obie metody i wtedy uzyskamy najbardziej miarodajny wynik i coaching menadżerski będzie miał szansę na największą skuteczność.
Co jest ważne dla osiągnięcia sukcesu?

Coaching menadżerski będzie efektywny jeśli trener i osoba trenowana nawiążą nić porozumienia. Współpraca odgrywa decydującą rolę, przełamanie barier i chęć mówienia o płaszczyznach wymagających poprawy i obecność wspierającego trenera jest budująca. Badania dowodzą, że coaching menadżerski jest bardzo skuteczną formą zwiększania kompetencji menadżerskich. Pomaga lepiej zarządzać  personelem, a tym samym zwiększać produktywność, która jest istota działania firm.

Dodaj komentarz