Dlaczego warto mieć patent żeglarski

Żeglarstwo jest popularnym sposobem aktywnego spędzania wolnego czasu i wszechstronnie rozwijającą dyscypliną sportu. Uczy wytrwałości, szybkiego podejmowania decyzji, radzenia sobie z problemami i niedogodnościami, wyrabia kondycję zarówno fizyczną, jak i psychiczną. Nie bez powodu dyscyplina ta jest określana przez profesjonalnych żeglarzy i kapitanów jako szkoła charakterów.

Aby w pełni korzystać z możliwości, jakie daje uprawianie jachtingu, warto zainwestować w kurs na żeglarza jachtowego, prowadzony przez profesjonalny klub. Szkolenia prowadzone są przez zrzeszenia w całej Polsce, skupione zarówno nad Bałtykiem, jak i nad jeziorami. Nauka obejmuje część teoretyczną i praktyczną pod okiem wyszkolonej kadry. Aby otrzymać patent żeglarza jachtowego, należy mieć skończone 14 lat i zdać egzamin przeprowadzany po zakończeniu kursu, najczęściej w macierzystym klubie kursanta.
Sam kurs to wydatek rzędu około tysiąca złotych, egzamin i wystawienie przez Polski Związek Żeglarski dokumentu poświadczającego uprawnienia żeglarza jachtowego są dodatkowo płatne. Warto jednak poczynić tę inwestycję, ponieważ żeglarstwo to nie tylko znakomity sposób rekreacji, ale także swego rodzaju szkoła ucząca unikalnych umiejętności, których nie można zdobyć w innych okolicznościach. Nie bez znaczenia jest tu także piękno jachtingu, możliwość obcowania z przyrodą w zupełnie innych warunkach niż na co dzień i sprawdzenia swoich sił w kontakcie z wodą.

Stopień żeglarza jachtowego pozwala na pływanie po wodach śródlądowych oraz, z pewnymi ograniczeniami, morskich. W przypadku tych ostatnich żeglarz jachtowy może pływać jednostkami o długości do 12 metrów po morskich wodach wewnętrznych, oraz po pozostałych wodach morskich nie dalej niż dwie mile morskie od brzegu i wyłącznie w porze dziennej. Jest to znakomity początek zdobywania żeglarskich szlifów, otwierający drogę do zdobywania kolejnych stopni wodniackiego wtajemniczenia.
Żeglarstwo potrafi bardzo szybko stać się pasją i sposobem na życie. Daje całkowicie inny pogląd na świat, co warto w dzisiejszych czasach docenić.

Dodaj komentarz