Trening mentalny w biznesie – dlaczego warto?

Treningi mentalne nie są już kojarzone wyłącznie ze sportowcami, ale także (a może przede wszystkim?) z biznesem. Czym więc one są i dlaczego warto je przeprowadzić w naszej firmie?

W obliczu negocjacji

Trening mentalny uczy:

  • panowania nad stresem w nawet najtrudniejszych sytuacjach;
  • jasnego określania swoich celów i motywowania się do ich osiągania;
  • przeżywania upadków, błędów i wyciągania z nich wniosków;
  • zwiększania stopnia i czasu koncentracji;
  • nabierania odwagi i stawania przed nawet najbardziej wymagającymi zadaniami;
  • zdobywania nowych, potrzebnych do danego zadania umiejętności.

Innymi słowy: biznesmen stojący np. przed negocjacjami, który przejdzie tego typu trening, będzie do nich o wiele bardziej przygotowany, ponieważ będzie wiedział, czego chce, na co zwracać uwagę, jak się zachować w sytuacji nieprzewidzianej itd.

Przebieg treningu mentalnego

Oczywiście to, w jaki sposób trening mentalny będzie przebiegał, zależy od konkretnego trenera, jednak jest kilka elementów, które powtarzają się w niemal wszystkich ofertach. I tak po pierwsze – trener zawsze wprowadzi uczestnika szkolenia w tzw. stan optymalny. Uczestnik stanie się wówczas spokojny, nauczy się koncentrować, nabierze odwagi i będzie lepiej oddychał (a to niezwykle ważne!).

Potem główną rolę zacznie odgrywać wyobraźnia – trener nauczy uczestnika wizualizacji konkretnych celów w perspektywie krótko- i długoterminowej, a także nauczy go podejmowania decyzji. Następnie uczestnik szkolenia nabędzie umiejętności wyciągania wniosków z konkretnych sytuacji – pozytywnych lub negatywnych. I wreszcie nauczy się nabywania umiejętności potrzebnych do realizacji określonych wcześniej celów.

Dlaczego trening mentalny jest ważny?

Choć wielu wciąż bagatelizuje tę formę rozwoju osobistego, treningi mentalne zdobywają coraz większą popularność. Przedsiębiorcy zaczynają bowiem rozumieć, że:

  • zwycięstwo lub porażka (np. w przypadku wspomnianych wyżej negocjacji) to nieraz kwestia jednej chwili, w której trzeba podjąć odpowiednią decyzję (czego uczy właśnie trening mentalny);
  • odpowiednie zastosowanie wyobraźni czy technik oddechowych pozwala na wytrwanie w nawet najtrudniejszych sytuacjach;
  • jasne i konkretne wyznaczenie celów w dłuższej perspektywie umożliwia zachowanie dyscypliny w kadrze pracowniczej na długi czas.

 

Może Cię także zainteresować:

Samokształcenie, jako klucz do sukcesu