Dobre biuro rachunkowe dla dużych firm w Warszawie

Prowadzenie firmy zawsze wiąże się z dużą odpowiedzialnością i pracą na więcej niż jeden etat. Aby mieć pewność, że wszystko działa zgodnie z założeniami, właściciel musi znaleźć zaufanych pracowników, którzy będą pomagali mu w kontroli pozostałych zatrudnionych. Do tego musi zadbać o inwestycje w należące do przedsiębiorstwa środki trwałe, a także w szkolenia pracownicze, przystosowanie miejsc pracy i we wszystkie te sprzęty, które będą umożliwiały jej wykonywanie. Zanim uzyska się wymierne efekty działalności gospodarczej, trzeba więc zadbać o multum odrębnych elementów. Trudno jest znaleźć jeszcze czas na rzetelne prowadzenie spraw księgowych i rachunkowych. O ile w najmniejszych podmiotach gospodarczych można radzić sobie z tym samemu, sporadycznie zasięgając porady wykwalifikowanych księgowych, o tyle w przypadku średnich i dużych firm jest to praktycznie niemożliwe.

Zadania biura rachunkowego dla dużej firmy
Duże firmy zatrudniają własnych księgowych lub kompleksową obsługę swoich spraw zlecają jednemu biuru rachunkowemu, które odpowiada zarówno za kwestie księgowo-rachunkowe, jak też kadrowo-płacowe. Oznacza to, że biuro chcące przyjmować zlecenia od prężnie działających przedsiębiorstw, powinno oferować m.in. rozliczenia podatkowe całej firmy oraz wszystkich jej pracowników, całkowite prowadzenie ksiąg przychodów i rozchodów, ewentualnie także ksiąg handlowych, prowadzenie ewidencji środków trwałych, a także sporządzanie bilansów okresowych.

Jeszcze bardziej skomplikowane wydają się zadania kadrowo-płacowe. Biuro rachunkowe obsługujące firmę, musi zadbać o prowadzenie dokumentacji pracowniczej wraz z aktami osobowymi, do tego sporządzać okresowe informacje pracownicze, a w razie zatrudniania pracowników na umowy cywilno-prawne, opracowywać listy płac i umów. Przede wszystkim jednak, biuro ma przygotowywać deklaracje dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, tworzyć imienne raporty pracownicze, obsługiwać wszelkie inne sprawy związane z pracownikami i ZUS-em, a także utrzymywać kontakt z tą instytucją, terminowo dostarczając jej stosowne dokumenty.

Dobre biuro rachunkowe dla dużej firmy w Warszawie
Wśród licznych podmiotów tego typu, do najlepszych należy profesjonalne biuro rachunkowe w Warszawie katax.com.pl. Jego pracownicy gwarantują pełną obsługę dla firm różnego typu, bez względu na profil działalności i liczbę zatrudnionych osób. Dodatkowo oferowane są konsultacje i porady, optymalizacja podatkowa, pomoc w staraniach o dotacje lub kredyty oraz audyty wcześniejszych rozliczeń podatkowych. Wszystkie czynności przeprowadzane są możliwie najszybciej, a do tego sumiennie i w dogodnej cenie.